Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 02 : 130
Năm 2020 : 203
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

Thực hiện kế hoạch liên tịch số 41/KHLT-PGDĐT-HKH-PVHTT ngày 13 tháng 09 năm 2019 kế hoạch liên tịch tổ chức lễ phát động “Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019” với chủ đề “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”. Đơn vị đã triển khai kế hoạch và phát động đến toàn thể CB-GV-NV, học sinh ...
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook