Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập theo Quyết định số 216/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Giang Thành ngày 18 tháng 3 năm 2014, Trường Mầm non Phú Mỹ đang dần từng bức khẳng định thương hiệu tại Kiên Giang và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường Mầm non Phú Mỹ được thiết kế giảng dạy theo chương trình Giáo dục mầm non của Bộ giáo dục & Đào tạo với mong muốn luôn tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.